Synagóga

images/07-03-2012_04-13-29_crop.jpg

Synagóga bola postavená v roku 1911 podľa návrhu Leopolda Baumhorna, známeho projektanta synagóg v Rakúsko - Uhorsku. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Nachádza sa v pamiatkovej zóne a v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie.

Nitrianska Synagóga má centrálny štvorcový pôdorys. Hlavný vstup tvoria dvojkrídlové dvere s bohatým ozdobným kovaním a kovanou kľučkou. Je situovaný na južnom priečelí. Za vstupom je umiestnená pamätná tabuľa s menami zakladateľov darcov, ktorí finančne prispeli k jej výstavbe. Vnútorná výzdoba synagógy je skromná. Nie sú tam obrazy, sochy, ani iné napodobeniny Boha. Fasáda je členitá, zvýraznená orientálnymi prvkami. Orientálne prvky sú zdôraznené rastlinnou a geometrickou ornamentikou vyhotovenou kašírovaním, interiér je v bielej farbe.

Pôvodným vlastníkom synagógy bola Židovská náboženská obec v Nitre, od roku 1982 Okresný národný výbor v Nitre, v roku 1991 v súlade so zákonom o majetku prešla pod Mesta Nitry. Kultúrnej verejnosti bola sprístupnená v roku 2003, keď tu vznikol vzácny priestor na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí.

  • Vedeli ste, že Nitra po stáročia patrila k najvýznamnejším centrám židovstva na Slovensku?

Prvú písomnú zmienku o prítomnosti židov na našom území označenom ako Mons Judeorum nájdeme už v druhej Zoborskej listine z roku 1113.

Kontakt:
Pri Synagóge 3
Tel.: +421 (0)37 652 53 20, 0902 960 656 
Otváracie hodiny:
utorok od 13.00 do 18.00 h
streda a štvrtok od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 18.00 h
sobota a nedeľa od 13.00 do 18.00 h

V Synagóge je funkčná wifi sieť - názov: synwifi.

 

SPÄŤ NA ZOZNAM


Fotogaléria: Synagóga

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu